Uncategorized

పేరులేని కవిత

ఎవడ్రా అదిచార్మినార్ మొదట్లో మతోన్మాదాన్ని
మందుపాతరలా మార్చి గుడికడతానంది.

ఏ నా కుమారుడు
ఫేసుపుస్తకంలో నొరువిప్పితే గొంతునొక్కుతానని కూసింది.

చలికి గడగడలాడుతున్న వేళళ్ళో కూడా
మాటల చలిమంటలతో రక్తాన్ని మరిగిస్తున్నవాడెవడు.

దశాబ్దాలు దాటినా అన్నముద్దముట్టకుండా
ఓ ఆడకూతురు నోరుకట్టుకునే వుంటే
సాయుధబలగాల కవాతుల్ని మానాల మీదుగా చేయిస్తున్నదెవడు.

జనాల మెడలో వెర్రివాళ్లనే బోర్డుతగిలించి
తాయిలాల బిచ్చమేస్తున్న పిచ్చినాకొడుకెవడురా.

దేశమంటే కుక్కలు చింపిన విస్తరని చిత్రిస్తున్నదెవడు.
పెద్దల సభలో పిచ్చమాటలతో జుట్లు పీక్కుంటున్న వాడినిలా లాక్కురా.

దేహమంటే బ్లడ్డు కాదోయ్ దేహమంటే డబ్బులోయ్ అన్న బడుద్దాయిలింతమందెలా బయటతిరుగుతున్నారు.
దేహమంతా ముళ్ళుదింపి అందమైన కలలు కనమనే కంకాళమెక్కడినుండి దిగిందిక్కడికి.

పనిలో కందెనగా ధనాన్ని వాడుతున్న వెధవలకు గులాంగిరీ చేస్తున్నదెవడు.
మదిలో కందిరీగ చిత్తకార్తె రాగాలతో ఆమ్లాన్ని అందుకుని తిరుగుతున్న మందబుద్దుడెవడు.

ఎవడురా వాడెవడురా..
ప్రతిచోటా పిచ్చిమొక్కలా తనని పాతుకుని. చెత్తకుప్పలా పెరుగుతున్నవాడెవడురా.
ఎవడురా వాడెవడురా.
చెత్తకుప్పలో కాగితంలా లెక్కలేకుండా తిరుగుతూ వీధులన్నీ ఖరాబుచేస్తోందెవడురా.

ప్లాస్టిక్ బూతాన్ని వదిలి తన దగ్గరి శ్మశానాన్ని అంతటా విస్తరిస్తూ వికృతంగా నవ్వేదెవడురా
ముందుపళ్లు రాలగొట్టినా ముందుగా తయారు చేసిన రికార్డులు దాచిందెవడురా.

ఎవడు వాడెవడు
అవును అదినువ్వా లేక నేనేనా.
నిద్రలో లేచే అలవాటులా సమాజంలో తిరగాడేది ఇలాగేననే మగతలో
నీకే తెలియని నీ ఆత్మ తిరుగాడుతోందా. అదే నిజమని బలంగా రాసుకుంటోందా.
ఎవడ్రా వాడెవడ్రా దీన్నసలు మార్చనేలేం అన్నవాడెవడురా?

మాడ్ మై సన్
మీ డాడీ వాళ్ళడాడీలకు లేని దురద నీకెందుకురా ?
ధీఫ్ మై సన్స్ దేశం మొత్తం తిరుగాడుతుంటే
ఏవేవో ఉటోపియాలను దాచేందుకు బీరువాలను వెతుకుతున్నది మాత్రం నేనేనా.
అవును అది నేనూ నువ్వు కూడానా.
గుండెల్లో దాచిన మంట, నలుగురిలో చితుకులు పేర్చి మండిద్దాం రా.
అరే నిన్నేరా …
నాలాగే గొంతు నొక్కుకుని పెన్నుసరిచేసుకుంటున్న నిన్నే
నేను స్పేహ హస్తం చాసి పిలుస్తోంది.
కొవ్వు, కొలెస్టరాలే కాకుండా గుండెల్లో కొంచెం దమ్ముకూడా వుందా.
అయితే రా..
లేచిరా

*26-11-2012

http://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/474981649221259/

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s