telugu poetry

హైదరా భాదితులు 8

నాలాతూముల్లా నగరాన్ది
మగర్ సోసలిజం
నల్లాలూ, డ్రైయిన్లూ కుశాలుగా కల్సే తిర్గుతయి.
రక్తం కల్వకున్నా నిళ్ళైనా కల్వనీరా భయ్
ఈ హై డర్ బాదుడు నగరాన

Standard
telugu poetry

హైదరా భాదితులు – 7

సవాలక్ష రెక్ లెస్ రొడ్లల్ల
నెక్ లెస్ లు, హెడ్ లెస్ లుంటై
అభిమన్యుడయినా ఆగమయ్యే ఈదుల్ల
భేఫికరు బజార్ల ఉర్కుతున్రు
అరరే, హై దరా వాసితులు.

https://www.facebook.com/groups/kavisangamam/permalink/549623175090439/

Standard